Aalto-kulttuurimatkailun ekosysteemihanke 2022-23

Uutiset/ 24.02.2023

Aalto-kulttuurimatkailun ekosysteemihankkeessa tehdään työtä Alvar Aalto -kohteiden verkoston vahvistamiseksi luomalla kansainvälinen matkailuekosysteemi. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankerahoituksen Alvar Aalto -säätiölle ja sen toteuttajana on Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry. Tämä kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki mahdollistaa kulttuurimatkailuliiketoiminnan elpymisen vauhdittamisen pandemian jälkeen.

Ekosysteemihankkeen tavoitteita ovat yhteistyön edistäminen Aalto-kohteiden ja paikallisten toimijoiden välillä, yhteistyö kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa, uusien Aalto-kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen ja niiden markkinointi. Lisäksi hankkeessa edistetään innovatiivisen teknologian käyttöä kulttuurimatkailussa lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) keinoin. Alvar Aallon toteutumattomia tai purettuja kohteita mallinnetaan ja tuodaan näkyville Alvar Aalto AR-reitillä. Matkailijalla on AR-teknologian ansiosta mahdollisuus kokea uudenlainen elämys kohteessa vieraillessaan.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa kontaktien luominen potentiaalisiin ekosysteemitoimijoihin, kansainvälisen matkanjärjestäjäyhteistyön edistäminen matkamessuilla, Aalto-tutustumismatkan järjestäminen, kyselytutkimus matkanjärjestäjille ja Aalto-matkailun tuotteistustyöpajat toimijaverkostolle. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Blueberry Consulting Oy, Avidly Agency Oy ja Flyar Agmented Reality Studio Oy.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Maija Oinonen maija.oinonen@alvaraalto.fi

Hankkeen esittely Euroopan neuvoston Advisory Forumissa 10/2022
Kuva: COE