Alvar Aalto AR Route

Alvar Aalto AR Route

Alvar Aalto AR -reitillä on 3D-mallinnusten avulla tehty näkyväksi sellaisia Aallon suunnittelemia rakennuksia, jotka eivät ole toteutuneet tai ne on purettu tai ne ovat toteutuneet suunnitelmista poikkeavina.

Oman älylaitteensa kautta kävijän on mahdollista helposti katsella miltä näyttäisi, jos Aallon toteutumaton tai kadonnut kohde olisikin olemassa.

Varkauden saha
Kuva: Alvar Aalto -säätio

Alvar Aalto AR Route – Lisätyn todellisuuden reitti tuo esiin Aallon menetetyt rakennukset

Lisätyn todellisuuden kohteiksi valittiin kolme kohdetta, Jyväskylän valtuustotorni, Varkauden saha ja Seinäjoen Lakeuden Risti.

Alvar Aalto suunnitteli Jyväskylään hallintokorttelin, mutta vain osa sen rakennuksista valmistui 1970-80 -luvulla ja puuttumaan jäi Valtuustotorniksi nimetty rakennus. AR-menetelmin saatiin näkyviin kohde, joka toteutuessaan olisi muuttanut kaupunkimaisemaa huomattavasti. Varkaudessa Aallon suunnittelema saha vuodelta 1948 purettiin vuonna 1975, mutta lisätty todellisuus mahdollistaa näkymän menneisyyteen, jolloin puutavara vielä kulki Aallon sahan kautta. Kolmas kohde esittelee 1950-60 -luvulla rakennetun Seinäjoen Lakeuden Risti -kirkon eri värissä. Kirkon alkuvaiheen suunnitelmassa Alvar Aalto kaavaili kirkosta mustaa.

Alvar Aalto AR Route, lisätyn todellisuuden Aalto-reitti, on tuotettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Aalto-kulttuurimatkailun ekosysteemihanketta. Hankkeessa lisätty todellisuus (Augmented Reality) on otettu osaksi kulttuurimatkailua tarjoamalla matkailijalle uudenlainen kokemus kohteessa vierailun aikana.

Yhteistyökumppanina ja lisätyn todellisuuden teknisenä toteuttajana hankkeessa on toiminut Flyar Augmented Reality Studio Oy. Hankkeessa toteutetut kolme AR-kohdetta muodostavat alun Alvar Aalto AR -reitille. Jatkossa kohteita on mahdollista lisätä. Ehkä juuri sinun paikkakunnallasi on toteutumaton tai purettu Aalto-kohde, joka voisi tulla näkyväksi Alvar Aalto AR -reitillä.